Utrecht – Snelheidsadvies bij verkeerslicht voor fietsers

17 oktober 2017

Sinds april 2017 is op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht een proef met een snelheidsadvies voor fietsers. Naast het fietspad is een paal geplaatst waarop figuren worden weergegeven. Die figuren geven aan of het advies is om sneller of langzamer te fietsen om zodoende niet voor rood te hoeven wachten bij het verkeerslicht dat wordt genaderd. De paal staat op circa 100 meter vóór het verkeerslicht.

Een schildpad betekent dat het advies is om langzamer te fietsen. Een haas betekent sneller. Een opgestoken duim betekent dat de snelheid precies goed is. Als het niet gaat lukken om bij groen uit te komen, verschijnt er een koe in beeld. Uit vooronderzoek door de universiteit Utrecht blijken de meeste gebruikers deze symbolen goed te snappen en positief te zijn over het systeem.

Dit snelheidsadvies is één van de manieren waarmee de gemeente Utrecht het wachten voor fietsers korter te maken of te veraangenamen. Andere manieren zijn onder andere het beter afstellen van de verkeerslichten, het uitschakelen van verkeerslichten op bepaalde tijden en een meldpunt waarop inwoners suggesties kunnen doorgeven.

Kijk voor verdere informatie over het snelheidsadvies voor fietsers bij verkeerslichten op de website van de gemeente Utrecht.

Inmiddels heeft een eerste evaluatie over het snelheidsadvies voor fietsers (website van Springlab) plaatsgevonden door de Universiteit Utrecht. De eerste resultaten lijken positief op het gebied van doorstroming en beleving. In de spitsuren is er nog ruimte voor verbetering omdat op die momenten het advies niet altijd correct is. Interessant op het gebied van verkeersveiligheid is de vraag of dit systeem een vermindering van rood-licht-negatie kan bewerkstelligen. Uit deze eerste studie komt dit niet naar voren (er lijkt zelfs een hele kleine toename; van de 2 a 2,5 duizend fietsers steeg het aantal dat door rood reed van 5% naar 7%). Dit effect komt niet overeen met de verwachting dat een wachttijd-voorspeller het door rood fietsen juist zou verminderen. Niet bekend is of de kleine toename het gevolg zijn van andere factoren. Het zou mooi zijn als dit onderwerp in verdere evaluaties en doorontwikkeling verder wordt uitgewerkt.