Den Bosch – Sneller en langer groen voor fietsers

8 november 2017

De provincie Noord-Brabant neemt deel aan het landelijk partnership Talking Traffic. Hiermee wil de provincie zich klaar maken voor de toekomst zodat reizigers door het gebruik van data en slimme technieken, beter geïnformeerd, sneller en veiliger hun reis door de stad kunnen afleggen.

Eén van de projecten is het plaatsen van slimme verkeerslichten in Den Bosch, in combinatie met het aanbieden van een app voor fietsers: “Om ervoor te zorgen dat het slimme verkeerslicht sneller en eventueel langer groen licht geeft, kunnen fietsers de gratis app Schwung installeren. Via deze app detecteert het verkeerslicht dat er een fietser aankomt zonder dat de fietser hiervoor de telefoon uit zijn zak of tas hoeft te halen. Wanneer er meerdere fietsers een kruising naderen, zorgt het verkeerslicht voor een zo efficiënt mogelijke doorstroming voor de fietsers. Daarnaast kan met de informatie van de app bekeken worden of de doorstroming bij de kruispunten voor de fietsers verbeterd kan worden. Het gebruik van de Schwung-app is anoniem. De app is niet verbonden met de identiteitsgegevens van de gebruiker, maar wordt puur gebruikt als detectiemiddel.” (tekst afkomstig van de website van de provincie Noord-Brabant over sneller en langer groen voor fietsers).

Door vaker door te kunnen fietsen (niet voor rood te hoeven stoppen), neemt het comfort voor de fietser toe en kunnen fietsers zich sneller door de stad bewegen. Een evaluatie van het project is nog niet bekend. Een interessante vraag is wat de effecten voor de verkeersveiligheid zullen zijn (één van de doelstellingen om deel te nemen aan Talking Traffic). Zullen fietsers de app altijd aan laten staan of, bijvoorbeeld om batterijgebruik te sparen, alleen op de relevante plekken aanzetten? En wat zal deze ontwikkeling betekenen als deze op steeds meer locaties wordt ingezet en als steeds meer fietsers de app gaan gebruiken? Daarnaast lijken dergelijke apps een logische ontwikkeling voor de bescherming van langzaam verkeersdeelnemers. Zullen we over enkele jaren niet alleen ons licht aanzetten om goed gezien te worden maar ook onze app?