de groot verkeer en veiligheid

Sinds 2008 advies over verkeer, verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding.

verkeer en duurzaamheid

Duurzaam ondernemen: sinds eind 2013 met veel plezier rijder van volledig elektrische auto. Opladen gebeurt met 100% groene stroom. Ook als verkeerskundig adviseur geïnteresseerd in elektrisch rijden en andere technische vernieuwingen met betrekking tot mobiliteit. Daarnaast steeds verder op weg naar volledig papierloos werken.

verkeersveiligheid

Bij alle aspecten van verkeersveiligheid speelt de mens een belangrijke rol. Educatie, voorlichting en handhaving zijn een belangrijke voorwaarde naast een veilige infrastructuur en veilige vervoermiddelen. Het is een mooie uitdaging om die integrale denkwijze ook daadwerkelijk toe te passen. Verder vormen de steeds ‘slimmer’ wordende vervoermiddelen een spannende ontwikkeling.