Basisschoolleerlingen verkeersvaardig met vernieuwde SCHOOL op SEEF-lessenserie

In opdracht van het ROV Zuid Holland heeft De Groot Verkeer en Veiligheid de actualisatie van de lessenserie Verkeerskunsten gecoördineerd. Samen met Onderwijs Advies en Weevers is een groot aantal inhoudelijke en tekstuele verbeteringen doorgevoerd. Een belangrijke verbetering bij deze praktische verkeerslessen is dat bij elke afzonderlijke oefening is vermeld wat de doelstelling is.

Samen met experts van CROW-KpVV is de toetsing van Verkeerskunsten uitgevoerd aan de hand van de landelijke Checklist Verkeerseducatie.

Op 28 januari 2016 is de vernieuwde lessenserie officieel in gebruik genomen door de gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland en wethouder Bram Meijer namens de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Kijk hier voor het persbericht van het ROV Zuid-Holland

1 comment on “Basisschoolleerlingen verkeersvaardig met vernieuwde SCHOOL op SEEF-lessenserie

Comments are closed