Groningen – Gemeente besluit tot instellen wachtstand groen op zes kruispunten

5 december 2017

De gemeente Groningen beheert circa 50 verkeerslichten op kruispunten. Vijftien daarvan zijn ook op rustige tijden werkzaam, voornamelijk vanwege verkeersveiligheid. Om te voorkomen dat fietsers bij die kruispunten eerst moeten afremmen voordat ze groen krijgen, worden de verkeerslichten op zes kruispunten op wachtstand groen voor fietsers gezet.

 

(foto gemeente Groningen)

 

Kijk hier voor het collegebesluit en hier voor de collegebrief aan de raad.