Led lichtlijnen voor smartphone voetgangers

15 november 2017
Bij het gebruik van een smartphone wordt veelal omlaag gekeken. Daarom heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een pilot uitgevoerd met de zogenaamde +Lichtlijn’ (lees: plus-lichtlijn). Het doel van de +Lichtlijn is dat deze bijdraagt aan betere veiligheid voor overstekende verkeersdeelnemers. Als de ervaringen van de pilot positief zijn, overweegt de gemeente om dergelijke lijnen op meer plekken en ook op fietspaden toe te passen. Lees verder over de lichtlijn op de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een evaluatie uit laten voeren van de effecten van de +Lichtlijn. Hierin wordt de principele vraag naar voren gebracht of je het foutieve smartphonegebruik hiermee niet teveel accepteert en daarmee wellicht de situatie alleen maar verergert. Hiertegenover staat de gedachte dat het tegengaan van smartphonegebruik niet eenvoudig is en dat het wellicht beter is om dit foutieve gedrag dan toch maar zo veilig mogelijk te faciliteren.

Uit de observatie is niet echt een goed beeld naar voren gekomen omdat er niet of nauwelijks sprake was van foutief gedrag (misschien ook niet de juiste doelgroep). Wel is een mogelijk positief effect geconstateerd dat voetgangers geneigd zijn achter de lijn te blijven en dus op een veiligere afstand van de stoeprand.

Het effect dat voetgangers geneigd zijn om zich achter de streep op te stellen, is een effect dat ook al van andere experimenten bekend is. Zie bijvoorbeeld dit youtube filmpje over nudging met duct tape waarin voetgangers en fietsers zich automatisch aanpassen aan de met tape aangebrachte wegindeling. Misschien is het aanbrengen van goed zichtbare ‘opstelstrepen’ (dus niet meekleurend met de verkeerslichten) al dan niet verlicht, in veel gevallen ook al een goede optie en wellicht zelfs een middel tegen de zogenoemde smartphone-zombies?